Skip to main content Skip to footer

Personvern

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Tama Bilpleie AS samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Tama Bilpleie AS. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR). 

Om Tama Bilpleie

Tama Bilpleie er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Tama Bilpleie AS. 

Personopplysninger 

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Tama Bilpleie AS. Vi avslører ikke opplysninger om våre kunder til andre parter. 

Tama Bilpleie AS sin behandling av personopplysninger 

Når du handler hos oss behandler vi opplysninger for å kunne sende deg varene du har bestilt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne sende deg varene. 

Tama Bilpleie AS er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Tama Bilpleie AS er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger). 

Når samler Tama Bilpleie AS inn personopplysninger? 

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre produkter eller har kontaktet oss via e-post. 

Arkiv og database 

Tama Bilpleie AS registrerer IP-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre produkter. 

Opplysninger som ligger i Tama Bilpleie AS sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne sende deg som kunde dine produkter. 

Informasjonssikkerhet og databehandling 

Tama Bilpleie AS bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen. 

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen. 

Tama Bilpleie AS samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet. 

E-post og telefon 

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse. 

Tama Bilpleie AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen. 

Tama Bilpleie AS benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. 
Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Kontaktskjema på nettsiden 

På tamabilpleie.no kan du be Tama Bilpleie AS ta kontakt med deg for å bistå med våre tjenester, og vi ber da om navnet på en kontaktperson og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi får inn ved slike henvendelser blir ikke benyttet til andre formål enn å ta kontakt med de som henvender seg via kontaktskjema.  

Google Analytics 

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på tamabilpleie.no. 
Tama Bilpleie AS tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Tama Bilpleie AS sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. 

Dine rettigheter: 

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven. 

Kontakt oss på drift@tamabilpleie.no hvis noe er uklart for deg. 

Tama Bilpleie AS

Drammen
Austadgata 18
3043 Drammen
Mandag - fredag: 8-19
Lørdag: 9-19
Søndag: Stengt

467 82 173

drift@tamabilpleie.no

Åpningstider

Mandag - Fredag 08.30 — 18.00

Lørdag 09.00 — 17.00

Søndag Stengt

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av nettstedet. Du kan fortsette å bruke dette nettstedet som vanlig hvis du godtar dette.